Inilah makam 25 Nabi dan Rosul lengkap


Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an, 

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).

Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah :

Seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :
 1. Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).
 2. Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).
 3. Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
 4. Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).
 5. Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia).
Makam-makam nabi dan rosul


Nabi dan rasul dalam Al-Qur’an;

Al-Qur’an menyebut beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus rasul terakhir ialah Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga harikiamat. Isa yang lahir dari perawan Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi.

Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa yang tertulis dalam Surah Al-Kahf ayat 66-82.

Terdapat juga kisah Uzayr dan Syamuil. Juga nabi-nabi yang tertulis di Hadits dan Al-Qur’an, sepertiYusya’ bin Nun, Zulqarnain, Iys, dan Syits.

Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang Nabi atau hanya wali adalah Luqman al-Hakim dalam Surah Luqman.

Berikut ialah makam-makam yang diyakini sebagai makam para nabi, sanak saudara dan para sahabatnya ;

1. NABI ADAM AS

Makam Nabi Adam as.
MAKAM HAWA, Jeddah
TAPAK KAKI ADAM (AS) , Srilanka
Abeel, Son of HAZRAT ADAM (Al.),
First grave on earth, Jordan.

MAKAM HABIL (putra nabi adam as)

Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Kabil). Ia berkata (Kabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. 

”Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang lalim.” QS Al-Maidah 27-29

2. NABI IDRIS AS


MAKAM NABI IDRIS , Jordan


3. NABI NUH AS

Makam Nabi Nuh as.


4. NABI HUUD AS

Makam Nabi Huud as.

5. NABI SHOLEH AS


Makam Nabi Shaleh as.


Komplek - Pintu Makam Nabi Shaleh as.dan Huud as.

6. NABI IBRAHIM AS


Makam Nabi Ibrahim as. - tampak dr luar

Makam Nabi Ibrahim as. - tampak dr dalam

Melihat dari dekat pemandangan Haram Ibrahimi (Masjid Haram Ibrahim) dari luar dan dalam. Haram Ibrahimi adalah peninggalan bersejarah yang diambilalih oleh Shalahuddin Al-Ayyubi pada peperangan Hattin dan dijadikan masjid. 

Menurut kepercayaan tiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam) terdapat di dalam masjid Haram Ibrahimi kuburan kuburan para nabi2 dari bani Israil seperti kuburan Ibrahim dan istrinya Sara, Ishaq dan istrinya Rifqah dan yang lainya. Adapun Ibrahim Al Khalil as adalah bapak para nabi-nabi, lahir di Faddam A’ram dan dibesarkan di kota Ur al-Kaldaniah. 

Beliau berhijrah setelah dianiaya dan dibakar oleh kaumnya ke kota Harran, sebelah utara Jaziratul Arab, kemudian ke Palistina, Mesir dan Makkah (disana beliau tinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail). Kemudian kembali ke Palestina dan wafat di kota al Khalil – Palestina yang sekarang menjadi negara jajahan Israil.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), QS Ali-Imran :33)

Jalan menuju haram ibrahim

Lorong menuju haram Ibrahim

pintu-gua-masuk-
ke-makam-makam-para-nabi

Pintu masuk Haram Ibrahim setelah pemeriksaan 1,2 dan 3

Pemandangan
Haram ibrahim dari dalam

Pemandangan Haram ibrahim dari dalam

Makam Sara -istri Nabi Ibrahim as

HAZRAT IBRAHIM-AL-KHALIL, Israel
7. NABI ISMAIL AS

Komplek Makam Nabi Ismail as

Tugu - Tempat nabi Ismail as. ber Qur'ban

8. NABI LUTH AS

HAZRAT LOT, Iraq
Makam Nabi Luth as. Irak
9. NABI ISHAQ AS

Makam Nabi Ishaq as
Prophet of Ishaq
makam-Rifqah-istri Nabi Ishaq as.

mihrab-mimbar makam-Ishaq as.
dan makam istrinya-Rifqah

10. NABI YA'KUB AS

Makam Nabi Yakub as


11. NABI YUSUF AS

Makam Nabi Yusuf as . di Nablus

Tempat Makam  Nabi Yusuf as - Nablus


Sorban- Nabi yusuf as.

12. NABI SYU'AIB AS

Makam Nabi Syu'eb as.


13. NABI AYYUB AS

Makam Nabi Ayyub as

14. NABI DZULKIFLI AS

Makam Nabi Dzulkifli as.

15. NABI MUSA AS

Makam Nabi Musa as. - Israel

16. NABI HARUN AS

Makam Nabi Harun as.


17. NABI DAUD AS

Makam Nabi Daud as. Israel


18. NABI SULAIMAN AS

Makam Nabi Sulaeman as.

19. NABI ILYAS AS

Persinggahan
diduga tempat makam Nabi Ilyas  as.

20. NABI ILYASA' AS

Perkampungan diduga tempat Makam Nabi Ilyasa as.

21. NABI YUNUS AS

Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus: 74

Makam Nabi Yunus as.


22. NABI ZAKARIA AS

Makam Nabi Zakaria as.

23. NABI YAHYA AS

Makam Nabi Yahya as.

Komplek Makam Nabi Yahya as.
l

24. NABI ISA AS

Tempat yang disebut sebagai Makam Nabi Isa as di  India

Sebagai seorang muslim kita percaya bahwa Nabi Isa tidak meninggal dunia karena itu tidak akan ditemukan keberadaan makamnya dimanapun, informasi ini ditulis untuk menambah pengetahuan rekan sesama muslim bahwa ternyata di daerah Srinagar, Kashmir terdapat satu bangunan yang disebut-sebut sebagai makamnya nabi Isa, untuk itu mari kita simak beberapa pendapat mengenai keberadaan makam tersebut : 
Pada tahun 1898 diperoleh informasi bahwasanya kuburan Nabi Isa as. terdapat di Srinagar, Kashmir. Mirza Ghulam Ahmad mengirimkan ekspedisi untuk menelusuri bukti-bukti perjalanan hijrahnya Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir sampai beliau as. wafat disana.
Dan pada tahun 1899 Mirza Ghulam Ahmad menulis buku Almasih Hindustan Me (Almasih Di India), yang diklaim memuat bukti-bukti sejarah serta kesaksian-kesaksian sosial budaya kawasan yang diperkirakan pernah dilalui oleh Nabi Isa dalam perjalanan beliau mencari domba-domba Bani Israili yang hilang, di kawasan Iran, Afghanistan, hingga ke Kashmir, India.
Menurut pandangan Islam nabi Isa as di angkat ke langit dalam keadaan sebelum mengalami mati, sementara, menurut pandangan Kristen Yesus diangkat ke sorga dalam keadaan setelah mengalami kematian.


Sedangkan menurut ajaran Ahmadiyah, Yesus berhasil selamat dari penyaliban dan melarikan diri menuju ke arah timur daerah Pakistan dan India, kemudian akhirnya wafat. Mereka percaya Jesus wafat karena Jesus adalah makhluk biologis juga, yang mempunyai umur dan tidak akan pernah kekal.

Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa Nabi Isa as benar-benar disalib di tiang salib oleh orang-orang Yahudi, namun tidak sampai wafat, hanya mengalami luka-luka dan pingsan saja. Ajaran ini tentu saja lebih dekat dengan kepercayaan orang-orang Kristen daripada pernyataan Al-Qur’an yang menegaskan bahwa Nabi Isa as tidak disalib sama sekali, akan tetapi yang disalib adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa as.

Sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah sebelumnya:

….padahal mereka tidak membunuhnya (Isa) dan tidak menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka…. (QS. 4:157)

Ayat tersebut, oleh Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, diterjemahkan menyimpang sebagai berikut:

….padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mematikannya di atas salib akan tetapi ia disamarkan kepada mereka seperti yang mati di atas salib….

Berkenaan dengan penyaliban itu, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya berkeyakinan bahwa Nabi Isa as tidak diangkat ke langit dan kini telah wafat sebagaimana manusia lainnya. Konon, menurut klaim Mirza Ghulam Ahmad, makam nabi Isa as ditemukan di desa Mohalla Khan Yar, Srinagar, Kashmir.
.( sumber: indocropcircles.wordpress.com)
Bukit - diduga tempat Penyaliban
Nabi  Isa as

Lembah sungai - Yordania

25. NABI MUHAMMAD SAW

Masjid Nabawi
Keistimewaan Masjid Nabawi, yaitu adanya Raudhah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad sendirilah menyebut Raudhah sebagai taman-taman surga. Raudhah sendiri dulunya adalah halaman rumah Nabi Muhammad.

Lebih dari itu, umat Muslim percaya kalau beribadah di Raudhah pahalanya adalah 1.000 kali lipat. Raudhah juga merupakan salah satu tempat paling mustajab untuk berdoa. Silakan salat, berdzikir, atau membaca Al Quran di dalam Raudhah.Di Masjid Nabawi, para jamaah haji juga bisa berziarah ke makam khalifah sekaligus sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Para jamaah haji yang sedang melancong ke Makkah, sudah pasti selalu mengunjungi Masjid Nabawi.Masjid Nabawi merupakan  masjid yang paling bernilai bagi umat Muslim, karena terdapat makam Nabi Muhammad dan sahabatnya, serta taman surga bernama Raudhah. Masjid besar bersejarah yang tak pernah sepi dari lantunan ayat suci Al Quran dan kekhusyuan umat Muslim beribadah.

Rumah penuh sejarah itu kini menjadi sarana haji 

Dalam dua dekade terakhir, the Gulf Institute yang berpusat di Ibu Kota Washington D.C., Amerika Serikat, mencatat Riyadh telah melumatkan 95 persen dari seluruh bangunan berusia lebih dari seribu tahun di Mekkah dan Madinah. Perluasan Masjid Al-Haram juga mengundang protes dan kecaman pelbagai pihak. Di sekitar Kabah kini bermunculan pelbagai pusat belanja, hotel, dan gedung jangkung.

Rumah kelahiran Nabi Muhammad yang kini menjadi bangunan perpustakaan
Di sana kini terdapat kompleks Jabal Umar, terdiri dari apartemen, hotel, dan menara jam tertinggi sejagat. Buat mewujudkan proyek ini, Saudi membuldoser benteng Ajyad dibangun di masa kekhalifahan Usmaniyah. Di kompleks ini ada rumah nabi kini berubah menjadi perpustakaan masjid.

Perluasan Masjid Al-Haram, selain ada rumah nabi yang kini berubah jadi perpustakaan masjid, ternyata juga terdapat rumah Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah. Lebih parah dari nasib rumah Nabi Muhammad SAW, bangunan didiamin Khadijah di masa lalu ini berubah jadi toilet. Di rumah ini pula putri kesayangan Rasulullah s.a.w. yakni Siti Fatimah Azzahra dilahirkan


21 April 1925, pemakaman Jannatul Baqi tempat keluarga Nabi Muhammad dimakamkan dihancurkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saudi dari Arab Saudi. Di sini terbaring Shafiah (bibi Rasulullah), Ibrahim, putra baginda nabi, dan masih banyak lagi, termasuk putra Umar bin Khattab, dan ibu Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Asad


Pada 1925, Raja Abdul Aziz bin Saudi menghancurkan makam Imam Hasan bin Ali terletak di kompleks pemakaman Jannatul Baqi. Kuburan Hasan yang terdiri dari bangunan putih, rata dengan tanah. Kejadian ini menimbulkan protes dari masyarakat Muslim dunia.

Imam Hasan bin Ali merupakan salah satu cucu Rasulullah. Beliau anak dari sepupu nabi, Ali bin Abi Thalib yang menikahi anak perempuan nabi, Fatima Az Zahra.

Makam Setelah dihancurkan: dari kiri ke kanan : Imam Hasan ra, Imam Zainal Abidin ra., Imam Muhammad Al Baqir ra., Imam Ja'far Shodiq ra.HAZRAT BIBI AMENA , Outside Macca

Makam Siti Aminah - Ibunda Rasul Muhammad SAW

HAZRAT BIBI HALEEMA, Outside Madina.

Makam Halimah - Madin

HAZRAT ABU TALEB, Uncle of Prophet Mohammed P.B.U.H, Macca

Makam Abu Thalib - Paman Rasul - di Mekah

HAZRAT BIBI KHADIJA (Ummul Moamineen), Macca

Makam Siti Khadijah - Istri Rasul - di Mekah

HAZRAT BIBI FATIMA ZAHRA

Makam Siti Fatimah Zahra

HAZRAT BILAL HABASHI, Damascus

Makam Bilal - Damaskus


Makam Nabi Khidir as.

Makam Imam Hasan as.

Makam Yusya’ bin Nun

Makam Yuwsya
Yuwsya‘ bin Nūn (Arab:يوشع) adalah salah seorang nabi yang memimpin Bani Israelmemasuki kota Yareho. Yusha‘ bin Nūn membawa ajaran Musa pada pertama kali tiba di “Tanah Yang di Janjikan”.

Ia mengatur penempatan kedua belas suku Israel setibanya di Kanaan. Yusha dikenal sebagai Joshua didalam Taurat. Namanya tidak disebutkan secara langsung tetapi Al-Qur’an mereferensikannya bersama dengan kisah Musa didalam surah Al-maidah, Al Kahfi dan Waqi’ah.

Kisah Yusha‘

Sesudah Harun dan Musa wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yusha‘ bin Nūn, yang memang telah ditunjuk oleh Musa untuk menggantikannya sesaat sebelum kewafatannya. Berkat kepemimpinan Yusha‘ bin Nūn mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana.

Namun setelah Yusha‘ bin Nūn wafat, mereka terpecah belah, dalam ajaran Islam dikatakan bahwa isi kitab Taurat mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka sering bersilang pendapat sesama mereka sendiri, hingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka, yang mengakibatkan tanah Palestina diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Segi positifnya adalah ketika dia meninggal, semua tugas untuk mengatur kedua belas suku tersebut telah selesai sesuai dengan kehendak Allah.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), QS Ali-Imran :33)

Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus: 74


Wallahu alam ,

Penutup;

Kubur mengingatkan kita tentang "mati" dan kita dianjurkan menziarahi kuburan untuk mengingatkan kita kepada kematian dan juga perkara yang berlaku di alam barzakh serta hari kemudian nanti.

Dalil: Dari Buraidah bin al-Husayb ra, Rasulullah saw bersabda, “Aku pernah menghalang kamu dari menziarahi kubur. Sekrang, ziarahilah(kubur), kerana ia akan mengingatkan kamu akan hari kemudian….”[Hadis riwayat Muslim, an-Nasai dan lain-lain


وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal. (QS. Al-Anbiya : 7-8)

Makam makam diatas adalah salah satu bukti bahwa para nabi pernah berada di muka bumi ini, mereka bisa membuktikan bahwa apa yang manusia anggap selama mereka hidup mustahil ternyata terjadi karena kehendak Allah, mudah-mudahan dengan bukti ini kita akan semakin yakin akan adanya nabi dan rasul-rasul allah yang juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang telah mengutus mereka. Amin..

Jangan lewatkan pula: 

Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam film terbaru Muhammad: The Messenger of GOD
Komik Jadul yang menggambarkan bagaimana SIKSA NERAKA

Sumber;
-Buku Mengungkap kebenaran tentang keberadaan.Rasul
-http://mitra-sbm.blogspot.com -kisah-25-nabirasul-allah-lengkap.html
-http://indocropcircles.wordpress.com

makam nabi muhammad saw, makam nabi adam dan hawa, makam nabi, makam nabi ibrahim, makam nabi yunus dihancurkan, makam nabi sulaiman, makam nabi muhammad saw dibongkar, makam nabi yusuf, makam nabi isa, makam nabi nuh, makam nabi muhammad saw, makam nabi adam dan hawa, makam nabi ibrahim, makam nabi yunus dihancurkan, makam nabi sulaiman, makam nabi muhammad saw dibongkar, makam nabi yusuf, makam nabi isa, makam nabi nuh, makam nabi musa, makam nabi adam dan hawa, makam nabi ayub, video makam nabi adam, makam nabi daud, makam nabi dan rasul, makam nabi dihancurkan isis, makam nabi hud, makam nabi ibrahim, makam nabi isa, makam nabi idris, makam nabi ibrahim di israel, makam nabi ismail, makam nabi khidir, makam nabi muhammad saw, makam nabi muhammad saw dibongkar, makam nabi musa, ziarah makam nabi muhammad, video makam nabi muhammad saw, foto makam nabi muhammad saw, penjaga makam nabi muhammad, pemindahan makam nabi muhammad, pembongkaran makam nabi muhammad, isi makam nabi muhammad saw, makam nabi nuh, makam nabi nabi, makam nabi sulaiman, makam nabi yunus dihancurkan, makam nabi yusuf, makam nabi yunus, makam nabi yahya, isis menghancurkan makam nabi yunus, isis hancurkan makam nabi yunus, penghancuran makam nabi yunus oleh isis, pengeboman makam nabi yunus, isis merusak makam nabi yunus, militan isis ledakkan makam nabi yunus,

Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur’an, 

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (Q.S. Al Ahzab : 39).

Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah :

Seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :
 1. Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).
 2. Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).
 3. Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
 4. Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).
 5. Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia).
Makam-makam nabi dan rosul


Nabi dan rasul dalam Al-Qur’an;

Al-Qur’an menyebut beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Adam. Nabi sekaligus rasul terakhir ialah Muhammad yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zamannya sehingga harikiamat. Isa yang lahir dari perawan Maryam binti Imran juga merupakan seorang nabi.

Selain ke-25 nabi sekaligus rasul, ada juga nabi lainnya seperti dalam kisah Khidir bersama Musa yang tertulis dalam Surah Al-Kahf ayat 66-82.

Terdapat juga kisah Uzayr dan Syamuil. Juga nabi-nabi yang tertulis di Hadits dan Al-Qur’an, sepertiYusya’ bin Nun, Zulqarnain, Iys, dan Syits.

Sedangkan orang suci yang masih menjadi perdebatan sebagai seorang Nabi atau hanya wali adalah Luqman al-Hakim dalam Surah Luqman.

Berikut ialah makam-makam yang diyakini sebagai makam para nabi, sanak saudara dan para sahabatnya ;

1. NABI ADAM AS

Makam Nabi Adam as.
MAKAM HAWA, Jeddah
TAPAK KAKI ADAM (AS) , Srilanka
Abeel, Son of HAZRAT ADAM (Al.),
First grave on earth, Jordan.

MAKAM HABIL (putra nabi adam as)

Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Kabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Kabil). Ia berkata (Kabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. 

”Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang lalim.” QS Al-Maidah 27-29

2. NABI IDRIS AS


MAKAM NABI IDRIS , Jordan


3. NABI NUH AS

Makam Nabi Nuh as.


4. NABI HUUD AS

Makam Nabi Huud as.

5. NABI SHOLEH AS


Makam Nabi Shaleh as.


Komplek - Pintu Makam Nabi Shaleh as.dan Huud as.

6. NABI IBRAHIM AS


Makam Nabi Ibrahim as. - tampak dr luar

Makam Nabi Ibrahim as. - tampak dr dalam

Melihat dari dekat pemandangan Haram Ibrahimi (Masjid Haram Ibrahim) dari luar dan dalam. Haram Ibrahimi adalah peninggalan bersejarah yang diambilalih oleh Shalahuddin Al-Ayyubi pada peperangan Hattin dan dijadikan masjid. 

Menurut kepercayaan tiga agama (Yahudi, Kristen dan Islam) terdapat di dalam masjid Haram Ibrahimi kuburan kuburan para nabi2 dari bani Israil seperti kuburan Ibrahim dan istrinya Sara, Ishaq dan istrinya Rifqah dan yang lainya. Adapun Ibrahim Al Khalil as adalah bapak para nabi-nabi, lahir di Faddam A’ram dan dibesarkan di kota Ur al-Kaldaniah. 

Beliau berhijrah setelah dianiaya dan dibakar oleh kaumnya ke kota Harran, sebelah utara Jaziratul Arab, kemudian ke Palistina, Mesir dan Makkah (disana beliau tinggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail). Kemudian kembali ke Palestina dan wafat di kota al Khalil – Palestina yang sekarang menjadi negara jajahan Israil.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), QS Ali-Imran :33)

Jalan menuju haram ibrahim

Lorong menuju haram Ibrahim

pintu-gua-masuk-
ke-makam-makam-para-nabi

Pintu masuk Haram Ibrahim setelah pemeriksaan 1,2 dan 3

Pemandangan
Haram ibrahim dari dalam

Pemandangan Haram ibrahim dari dalam

Makam Sara -istri Nabi Ibrahim as

HAZRAT IBRAHIM-AL-KHALIL, Israel
7. NABI ISMAIL AS

Komplek Makam Nabi Ismail as

Tugu - Tempat nabi Ismail as. ber Qur'ban

8. NABI LUTH AS

HAZRAT LOT, Iraq
Makam Nabi Luth as. Irak
9. NABI ISHAQ AS

Makam Nabi Ishaq as
Prophet of Ishaq
makam-Rifqah-istri Nabi Ishaq as.

mihrab-mimbar makam-Ishaq as.
dan makam istrinya-Rifqah

10. NABI YA'KUB AS

Makam Nabi Yakub as


11. NABI YUSUF AS

Makam Nabi Yusuf as . di Nablus

Tempat Makam  Nabi Yusuf as - Nablus


Sorban- Nabi yusuf as.

12. NABI SYU'AIB AS

Makam Nabi Syu'eb as.


13. NABI AYYUB AS

Makam Nabi Ayyub as

14. NABI DZULKIFLI AS

Makam Nabi Dzulkifli as.

15. NABI MUSA AS

Makam Nabi Musa as. - Israel

16. NABI HARUN AS

Makam Nabi Harun as.


17. NABI DAUD AS

Makam Nabi Daud as. Israel


18. NABI SULAIMAN AS

Makam Nabi Sulaeman as.

19. NABI ILYAS AS

Persinggahan
diduga tempat makam Nabi Ilyas  as.

20. NABI ILYASA' AS

Perkampungan diduga tempat Makam Nabi Ilyasa as.

21. NABI YUNUS AS

Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus: 74

Makam Nabi Yunus as.


22. NABI ZAKARIA AS

Makam Nabi Zakaria as.

23. NABI YAHYA AS

Makam Nabi Yahya as.

Komplek Makam Nabi Yahya as.
l

24. NABI ISA AS

Tempat yang disebut sebagai Makam Nabi Isa as di  India

Sebagai seorang muslim kita percaya bahwa Nabi Isa tidak meninggal dunia karena itu tidak akan ditemukan keberadaan makamnya dimanapun, informasi ini ditulis untuk menambah pengetahuan rekan sesama muslim bahwa ternyata di daerah Srinagar, Kashmir terdapat satu bangunan yang disebut-sebut sebagai makamnya nabi Isa, untuk itu mari kita simak beberapa pendapat mengenai keberadaan makam tersebut : 
Pada tahun 1898 diperoleh informasi bahwasanya kuburan Nabi Isa as. terdapat di Srinagar, Kashmir. Mirza Ghulam Ahmad mengirimkan ekspedisi untuk menelusuri bukti-bukti perjalanan hijrahnya Nabi Isa dari Palestina ke Kashmir sampai beliau as. wafat disana.
Dan pada tahun 1899 Mirza Ghulam Ahmad menulis buku Almasih Hindustan Me (Almasih Di India), yang diklaim memuat bukti-bukti sejarah serta kesaksian-kesaksian sosial budaya kawasan yang diperkirakan pernah dilalui oleh Nabi Isa dalam perjalanan beliau mencari domba-domba Bani Israili yang hilang, di kawasan Iran, Afghanistan, hingga ke Kashmir, India.
Menurut pandangan Islam nabi Isa as di angkat ke langit dalam keadaan sebelum mengalami mati, sementara, menurut pandangan Kristen Yesus diangkat ke sorga dalam keadaan setelah mengalami kematian.


Sedangkan menurut ajaran Ahmadiyah, Yesus berhasil selamat dari penyaliban dan melarikan diri menuju ke arah timur daerah Pakistan dan India, kemudian akhirnya wafat. Mereka percaya Jesus wafat karena Jesus adalah makhluk biologis juga, yang mempunyai umur dan tidak akan pernah kekal.

Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahwa Nabi Isa as benar-benar disalib di tiang salib oleh orang-orang Yahudi, namun tidak sampai wafat, hanya mengalami luka-luka dan pingsan saja. Ajaran ini tentu saja lebih dekat dengan kepercayaan orang-orang Kristen daripada pernyataan Al-Qur’an yang menegaskan bahwa Nabi Isa as tidak disalib sama sekali, akan tetapi yang disalib adalah seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa as.

Sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah sebelumnya:

….padahal mereka tidak membunuhnya (Isa) dan tidak menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka…. (QS. 4:157)

Ayat tersebut, oleh Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, diterjemahkan menyimpang sebagai berikut:

….padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mematikannya di atas salib akan tetapi ia disamarkan kepada mereka seperti yang mati di atas salib….

Berkenaan dengan penyaliban itu, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya berkeyakinan bahwa Nabi Isa as tidak diangkat ke langit dan kini telah wafat sebagaimana manusia lainnya. Konon, menurut klaim Mirza Ghulam Ahmad, makam nabi Isa as ditemukan di desa Mohalla Khan Yar, Srinagar, Kashmir.
.( sumber: indocropcircles.wordpress.com)
Bukit - diduga tempat Penyaliban
Nabi  Isa as

Lembah sungai - Yordania

25. NABI MUHAMMAD SAW

Masjid Nabawi
Keistimewaan Masjid Nabawi, yaitu adanya Raudhah. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad sendirilah menyebut Raudhah sebagai taman-taman surga. Raudhah sendiri dulunya adalah halaman rumah Nabi Muhammad.

Lebih dari itu, umat Muslim percaya kalau beribadah di Raudhah pahalanya adalah 1.000 kali lipat. Raudhah juga merupakan salah satu tempat paling mustajab untuk berdoa. Silakan salat, berdzikir, atau membaca Al Quran di dalam Raudhah.Di Masjid Nabawi, para jamaah haji juga bisa berziarah ke makam khalifah sekaligus sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Para jamaah haji yang sedang melancong ke Makkah, sudah pasti selalu mengunjungi Masjid Nabawi.Masjid Nabawi merupakan  masjid yang paling bernilai bagi umat Muslim, karena terdapat makam Nabi Muhammad dan sahabatnya, serta taman surga bernama Raudhah. Masjid besar bersejarah yang tak pernah sepi dari lantunan ayat suci Al Quran dan kekhusyuan umat Muslim beribadah.

Rumah penuh sejarah itu kini menjadi sarana haji 

Dalam dua dekade terakhir, the Gulf Institute yang berpusat di Ibu Kota Washington D.C., Amerika Serikat, mencatat Riyadh telah melumatkan 95 persen dari seluruh bangunan berusia lebih dari seribu tahun di Mekkah dan Madinah. Perluasan Masjid Al-Haram juga mengundang protes dan kecaman pelbagai pihak. Di sekitar Kabah kini bermunculan pelbagai pusat belanja, hotel, dan gedung jangkung.

Rumah kelahiran Nabi Muhammad yang kini menjadi bangunan perpustakaan
Di sana kini terdapat kompleks Jabal Umar, terdiri dari apartemen, hotel, dan menara jam tertinggi sejagat. Buat mewujudkan proyek ini, Saudi membuldoser benteng Ajyad dibangun di masa kekhalifahan Usmaniyah. Di kompleks ini ada rumah nabi kini berubah menjadi perpustakaan masjid.

Perluasan Masjid Al-Haram, selain ada rumah nabi yang kini berubah jadi perpustakaan masjid, ternyata juga terdapat rumah Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah. Lebih parah dari nasib rumah Nabi Muhammad SAW, bangunan didiamin Khadijah di masa lalu ini berubah jadi toilet. Di rumah ini pula putri kesayangan Rasulullah s.a.w. yakni Siti Fatimah Azzahra dilahirkan


21 April 1925, pemakaman Jannatul Baqi tempat keluarga Nabi Muhammad dimakamkan dihancurkan oleh Raja Abdul Aziz bin Saudi dari Arab Saudi. Di sini terbaring Shafiah (bibi Rasulullah), Ibrahim, putra baginda nabi, dan masih banyak lagi, termasuk putra Umar bin Khattab, dan ibu Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Asad


Pada 1925, Raja Abdul Aziz bin Saudi menghancurkan makam Imam Hasan bin Ali terletak di kompleks pemakaman Jannatul Baqi. Kuburan Hasan yang terdiri dari bangunan putih, rata dengan tanah. Kejadian ini menimbulkan protes dari masyarakat Muslim dunia.

Imam Hasan bin Ali merupakan salah satu cucu Rasulullah. Beliau anak dari sepupu nabi, Ali bin Abi Thalib yang menikahi anak perempuan nabi, Fatima Az Zahra.

Makam Setelah dihancurkan: dari kiri ke kanan : Imam Hasan ra, Imam Zainal Abidin ra., Imam Muhammad Al Baqir ra., Imam Ja'far Shodiq ra.HAZRAT BIBI AMENA , Outside Macca

Makam Siti Aminah - Ibunda Rasul Muhammad SAW

HAZRAT BIBI HALEEMA, Outside Madina.

Makam Halimah - Madin

HAZRAT ABU TALEB, Uncle of Prophet Mohammed P.B.U.H, Macca

Makam Abu Thalib - Paman Rasul - di Mekah

HAZRAT BIBI KHADIJA (Ummul Moamineen), Macca

Makam Siti Khadijah - Istri Rasul - di Mekah

HAZRAT BIBI FATIMA ZAHRA

Makam Siti Fatimah Zahra

HAZRAT BILAL HABASHI, Damascus

Makam Bilal - Damaskus


Makam Nabi Khidir as.

Makam Imam Hasan as.

Makam Yusya’ bin Nun

Makam Yuwsya
Yuwsya‘ bin Nūn (Arab:يوشع) adalah salah seorang nabi yang memimpin Bani Israelmemasuki kota Yareho. Yusha‘ bin Nūn membawa ajaran Musa pada pertama kali tiba di “Tanah Yang di Janjikan”.

Ia mengatur penempatan kedua belas suku Israel setibanya di Kanaan. Yusha dikenal sebagai Joshua didalam Taurat. Namanya tidak disebutkan secara langsung tetapi Al-Qur’an mereferensikannya bersama dengan kisah Musa didalam surah Al-maidah, Al Kahfi dan Waqi’ah.

Kisah Yusha‘

Sesudah Harun dan Musa wafat, kaum Bani Israil dipimpin oleh Yusha‘ bin Nūn, yang memang telah ditunjuk oleh Musa untuk menggantikannya sesaat sebelum kewafatannya. Berkat kepemimpinan Yusha‘ bin Nūn mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana.

Namun setelah Yusha‘ bin Nūn wafat, mereka terpecah belah, dalam ajaran Islam dikatakan bahwa isi kitab Taurat mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka sering bersilang pendapat sesama mereka sendiri, hingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka, yang mengakibatkan tanah Palestina diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Segi positifnya adalah ketika dia meninggal, semua tugas untuk mengatur kedua belas suku tersebut telah selesai sesuai dengan kehendak Allah.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), QS Ali-Imran :33)

Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. QS. Yunus: 74


Wallahu alam ,

Penutup;

Kubur mengingatkan kita tentang "mati" dan kita dianjurkan menziarahi kuburan untuk mengingatkan kita kepada kematian dan juga perkara yang berlaku di alam barzakh serta hari kemudian nanti.

Dalil: Dari Buraidah bin al-Husayb ra, Rasulullah saw bersabda, “Aku pernah menghalang kamu dari menziarahi kubur. Sekrang, ziarahilah(kubur), kerana ia akan mengingatkan kamu akan hari kemudian….”[Hadis riwayat Muslim, an-Nasai dan lain-lain


وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ
Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak (pula) mereka itu orang-orang yang kekal. (QS. Al-Anbiya : 7-8)

Makam makam diatas adalah salah satu bukti bahwa para nabi pernah berada di muka bumi ini, mereka bisa membuktikan bahwa apa yang manusia anggap selama mereka hidup mustahil ternyata terjadi karena kehendak Allah, mudah-mudahan dengan bukti ini kita akan semakin yakin akan adanya nabi dan rasul-rasul allah yang juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang telah mengutus mereka. Amin..

Jangan lewatkan pula: 

Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam film terbaru Muhammad: The Messenger of GOD
Komik Jadul yang menggambarkan bagaimana SIKSA NERAKA

Sumber;
-Buku Mengungkap kebenaran tentang keberadaan.Rasul
-http://mitra-sbm.blogspot.com -kisah-25-nabirasul-allah-lengkap.html
-http://indocropcircles.wordpress.com

makam nabi muhammad saw, makam nabi adam dan hawa, makam nabi, makam nabi ibrahim, makam nabi yunus dihancurkan, makam nabi sulaiman, makam nabi muhammad saw dibongkar, makam nabi yusuf, makam nabi isa, makam nabi nuh, makam nabi muhammad saw, makam nabi adam dan hawa, makam nabi ibrahim, makam nabi yunus dihancurkan, makam nabi sulaiman, makam nabi muhammad saw dibongkar, makam nabi yusuf, makam nabi isa, makam nabi nuh, makam nabi musa, makam nabi adam dan hawa, makam nabi ayub, video makam nabi adam, makam nabi daud, makam nabi dan rasul, makam nabi dihancurkan isis, makam nabi hud, makam nabi ibrahim, makam nabi isa, makam nabi idris, makam nabi ibrahim di israel, makam nabi ismail, makam nabi khidir, makam nabi muhammad saw, makam nabi muhammad saw dibongkar, makam nabi musa, ziarah makam nabi muhammad, video makam nabi muhammad saw, foto makam nabi muhammad saw, penjaga makam nabi muhammad, pemindahan makam nabi muhammad, pembongkaran makam nabi muhammad, isi makam nabi muhammad saw, makam nabi nuh, makam nabi nabi, makam nabi sulaiman, makam nabi yunus dihancurkan, makam nabi yusuf, makam nabi yunus, makam nabi yahya, isis menghancurkan makam nabi yunus, isis hancurkan makam nabi yunus, penghancuran makam nabi yunus oleh isis, pengeboman makam nabi yunus, isis merusak makam nabi yunus, militan isis ledakkan makam nabi yunus,

Subscribe to receive free email updates:

28 Responses to "Inilah makam 25 Nabi dan Rosul lengkap"

 1. Makam Nabi Isa ?
  Nabi Isa kan diangkat kelangit oleh Allah SWT, dan akan turun di akhir zaman.
  Mohon lebih teliti dan berhati-hati

  BalasHapus
  Balasan
  1. lebih pada jejak kaki, makam tak selalu berarti tempat beristirahatnya jasad.

   Hapus
  2. BACALAH DENGAN TELITI DULU TUH MENURUT MIRZHA GULAM AHMAD LO...

   Hapus
 2. Menurut saya arti makam nabi Isa diatas adalah bukan makam dalam arti di kita sebagai kuburan, karena makam di negara arab kadang disebut juga dengan tempat berdiri atau tempat kembali, jadi semacam rekam jejak. jadi kalaupun ada bangunan yang menyebut makam nabi isa, sesungguhnya itu bukanlah benar-benar sebuah makam. mungkin bagi warga asli didaerah tersebut, tempat itu dahulu memiliki sesuatu yang khsus atau berhubungan dengan nabi isa, as.

  BalasHapus
 3. Nabi Allah Isa A.S baginda tidak wafat ataupun meninggal dunia,baginda telah diangkat oleh Allah S.W.T ke atas langit dan dimasukkan ke dalam syurga..baginda akan muncul semula ke dunia pada akhir zaman kelak dengan 3 tujuan untuk mematahkan segala salib,membunuh segala babi-babi dan membunuh yakjud dan makjud. Ini adalah tanda kiamat yang ke 5 terbesar yang akan berlaku kelak. Wallahu a'lam

  BalasHapus
 4. Makam tidak dimaksudnya dengan kubur,ia juga boleh dimaksudkan dgm tempat ya telah diduduki oleh para 2 nabi kita.(ataupun diduki oleh sesiapa sahaja)

  BalasHapus
 5. Yang mengatakan nabi isa wafat itu kristen

  BalasHapus
 6. hati-hati klo masalah nabi isa, tiu sudah pasti salah, beliau diangkat kelangit dan tidak pernah mati...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bukannya tidak pernah mati tetapi Allah swt belum mewafatkannya

   Hapus
 7. Mari kita jernihkan sejarah nabi-nabi kita yang mulia itu, nabiallah isa diangkat allah kelangit dan akan diturunkan kembali didunia. Jadi mirza ghulam yang disebut2 ahmadiyah memang telah jelas penyimpanganya dan menolak dalil qur'an tentang isa. Jadi ahmadiyyah bukan betaqidah islam. Wallahua'lam

  BalasHapus
 8. Saya punya rotan petuk,kijing buntet,keong buntet,bahem buntet. yang sengaja mau saya pindah rawatkan guna kepentingan pembangunan pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan. di jamin barang asli dan alami. Segera hubungi mas gondrong di alamat DELTA SELL D/a depan pasar bintoro c19 demak. Silahkan di buktikan keaslian dan kealamiannya. atau hubungi 081225724536 dan 085640958959.

  BalasHapus
 9. Ya Saidi Ya Rasululloh .......

  BalasHapus
 10. Makam Nabi Isa..???
  Kami muslim yang 100% kebenaran Al-Qur'an :)

  BalasHapus


 11. Makam Nabi Isa..???
  Kami muslim yang 100% percaya dengan kebenaran Al-Qur'an :)

  ….padahal mereka tidak membunuhnya (Isa) dan tidak menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka…. (QS. 4:157)

  BalasHapus
 12. subhanallah,, rasanya sangat rindu ingin bertemu para nabi tersesebut dan mengunjungi makam22 beliau yang merupakan ahli surga,, ya nabi salam alaika,, ya rasul salam alaika...

  BalasHapus
 13. masyaallah, terima kasih...ini informasi yag sangat berharga sekali....

  BalasHapus
 14. Gambar di atas bukan foto makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dengan alasan,

  A. Pertama, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak dimakamkan dalam peti, namun beliau dimakamkan dalam lahad (lubang menyamping di ling kubur), bersentuhan langsung dengan tanah.

  B. Orang yang mengunjungi makam masjid nabawi akan menyimpulkan itu bukan masjid nabawi. Karena dinding di sekitar makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam umumnya berwarna hijau, sementara ini berwarna keemasan.

  Yang benar, gambar itu adalah kuburan Jalaludin Rumi. Seorang tokoh sufi yang sangat terkenal, meninggal tahun 672 H. Masyarakat sufi sangat mengagungkannya dan menghiasinya dengan berbagai perhiasan berharga. Di bagian atas terdapat tulisan syair karya Jalaludin Rumi.

  BalasHapus
 15. Pertama, makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak dikijing, tidak ditinggikan melebihi gundukan tanah normal. Itulah kondisi makam beliau yang ada di zaman sahabat. Saksi sejarah keterangan ini adalah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan,

  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْحِدَ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصَبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ
  Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dimakamkan dalam liang lahat, diletakkan batu nisan di atasnya, dan kuburannya ditinggikan dari permukaan tanah setinggi satu jengkal.

  Persaksian lain disampaikan oleh Sufyan bin Dinar at-Tammar – seorang ulama tabiin –,

  أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا
  ”Bahwa beliau melihat makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bentuk gundukan.” (HR. Bukhari 2/103).

  Dalam riwayat lain, Sufyan at-Tammar mengatakan,

  دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرأيت قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقبر أبي بكر وعمر مُسنَّمةً
  ”Saya masuk ke rumah yang di dalamnya ada makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku lihat makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar dalam bentuk gundukan.” (HR. Ibn Abi Syaibah 11734).

  Persaksian lain disampaikan oleh tiga ulama senior tabiin, Abu Ja’far, Salim murid Ibn Umar, dan al-Qosim bin Muhammad cucu Abu Bakr as-Shidiq. Mereka mengatakan,

  كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر جثى قبلة نصب لهم اللبن نصبا، ولحد لهم لحدا
  Makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, dan Umar berupa gundukan menyerong kiblat, diberi batu nisan, dan dimakamkan dalam liang lahat. (HR. Ibn Abi Syaibah dalam al-Mushanaf 11634).

  Semua riwayat ini menggambarkan keadaan awal makam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Para sahabat tidak membuat kijing untuk makam beliau, tidak pula memberikan kubah di atasnya. Sementara kita sepakat, tidak ada manusia yang lebih mencintai nabinya, melebihi para sahabat radhiyallahu ‘anhum.

  Namun rasa cinta mereka kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah membuat mereka menyalahi aturan. Karena kecintaan mereka kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka ekspresikan dalam bentuk ittiba’ (mengikuti aturan) yang ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Itulah makna cinta Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sesungguhnya.

  Al-Qadhi Iyadh – seorang ulama syafiiyah – mengatakan,

  فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه وأولها: الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وشاهد
  Orang yang jujur dalam mencintai Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang menampakkan ciri mengikuti jejak beliau, terutama adalah dengan meneladani beliau, mengamalkan sunahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab yang beliau contohkan, baik dalam keadaan susah maupun senang dan keadaan lapang maupun sempit. (asy-Syifa Bita’riifi Huquuqil Mushthafa, 2/24).

  Kedua, beberapa gamabr yang tersebar di masyarakat mengenai makam Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah foto dusta. Berikut diantara gambar yang diisukan merupakan foto makam beliau,

  Gambar pertama,

  gambar kubur nabi muhammad [hoax]

  BalasHapus
 16. Adakah maklumat dari gambar diatas tu semuanya sahih??? Cth, Nabi idris dan Nabi isa... bukan kah mereka diangkat oleh ke langit kedua dan keempat?? Makam Rasulullah, itu bukan Makam Rasulullah ...

  BalasHapus
 17. Al Qur'an menjelaskan bahwa Nabi Isa AS.di angkat oleh ALLAH SWT kelangit.jdi sdah jelas gk ada makamnya

  BalasHapus
 18. Subhanalloh pendapat sohib2 semua bagus tentang makam2 para nabi terutama nabi kita baginda muhammad saw.secara pendapat saya memang makam nabi kita muhammad tidak di tinggikan.
  Lalu saya juga masih bingung siapa sih yg mula2 memberi rekomendasi bahwa yg ada di gambar di atas adalah makam beliau.
  Mohon penjelasannya bagi sahabatku semua.terimakasih.

  BalasHapus
 19. yang terhormat kepada pemilik blog:
  Tolong jangan menulis tentang nabi Isa A.S dan Nabi Khaidir A.S jika tidak tahu..
  ini akan menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca (orang yg kurang memahami atau anak-anak).
  Tolong di hapus saja article ini jika tidak tahu..
  Nabi yang masih ada di dunia ini ada 4.
  1 di langit, 1 di darat, 1 di laut, 1 di gunung,
  Nabi Isa A.S dan Nabi khaidir A.S termasuk dalam 4 Nabi yang masih ada.

  BalasHapus
 20. Semua ga ad yg tau pasti, hnya berdasarkan interpretasi subyektif, mkx klo ad perbedaan jgn bersikap hitam putih, jadikan sbg wacana. Misalkn mkm nabi Hud ad yg bilang di Yaman tp jg yg brpndapat di Ayodya India. Nah tuh kan? Repotnya di antara kita tdk ad yg jd saksi sejarah mereka, shg unsur mereka-reka tdk bs hilang sm skali. Dr sekian data mungkin yg valid 100% hanya makam nabi Muhammad SAW.

  BalasHapus
 21. makam nabi isa ??
  jangan ngarang deh

  tuhan yesus itu terbukti bahwa ia hidup !!
  dan ia mati di kayu salib menebus dosa manusia
  dan dialah yang menebus dosa manusia waktu manusia masih berdosa
  dan dia bangkit pada hari ke 3
  anda mengerti ?

  BalasHapus
 22. Ayo uji keberuntungan mu dengan memainkan Togel
  nikmati diskon pasangan yang hingga 65% hanya di web togel kami
  ayo tunggu apa lagi , prediksi?? bisa ditanyakan bosku
  Jangan lupa bergabunglah dengan kami Agen-S128

  untuk infor lebih lanjut bisa melihat website atau menghubungi kami di :
  pin BBM : D8B84EE1
  whatsapp : 087867202559
  link : www.s128agen.net
  Line id : agens1288

  BalasHapus
 23. Ayo main poker dan dapatkan freebet 5% sampai 10% hingga bonus cashback sampai 0,5%
  cukup mainkan poker nya dan rasakan bonus-bonus yang besarnya
  bukan hanya poker saja , ada ceme , domino dan capsa juga loh
  tunggu apa lagi ayo bergabung dengan agen-s128
  mainkan juga permainan baru dari kami yaitu balap kuda dan balap anjing
  kunjungi http://www.s128agen.com/permainan-terbaru-balap-anjing-dan-balap-kuda-s128.htm
  untuk penjelasan nya

  untuk infor lebih lanjut bisa melihat website atau menghubungi kami di :
  pin BBM : D8B84EE1
  whatsapp : 087867202559
  link : www.s128agen.net
  Line id : agens1288

  BalasHapus